SUDSKA VJEŠTAČENJA U MARKETINGU & IP

Angažiranjem stalnih sudskih vještaka u marketingu i intelektualnom vlasništvu, tvrtke mogu dogovorno postići nagodbu, s čime se izbjegava dugotrajni sudski postupak i visoki troškovi. Za tvrtke ili osobe koje se već nalaze u sudskom postupku, angažmanom stalnog sudskog vještaka, ubrzava se cijeli postupak i proces donošenja presude. Neovisno u kojem postupku se nalazite, vještačimo u sudskim i izvansudskim postupcima u cijeloj Europskoj Uniji. Specijalizirali smo se za procjenu vrijednosti brendova, raznim oblicima povrede žigova, industrijskog dizajna, audiovizualnog sadržaja, autorskim pravima te raznim povredama unutar marketinškog mixa. Do sada smo odradili brojne procjene brendova raznih trgovačkih marki, kao i procjene vrijednosti žigova koji su se već etablirali na tržištu, kako bi nositelju prava osigurali konkurentsku prednost.

Za tvrtke koje trebaju stručnu pomoć u marketingu i intelektualnom vlasništvu, ističemo neke od ključnih prednosti angažiranja stalnog sudskog vještaka:

 • Sudski vještak će detaljno analizirati sve dezinformacije pomoću kojih se prosječan potrošač dovodi u zabludu a koje utječu na finalnu odluku o kupnji. Također, utvrdit će je li došlo do oponašanja proizvoda ili trgovačke marke na tržištu, te radi li se o namjernoj krađi vaših kupaca!
 • S obzirom na naše dugogodišnje iskustvo u marketingu i intelektualnom vlasništvu, pružamo vam dragocjene savjete o procjeni vašeg osobnog/poslovnog brenda i kako povećati konkurentnost na tuzemnom i međunarodnom tržištu.
 • Samo sa procjenama koje su napravljene od strane stalnog sudskog vještaka, možete povećati temeljni kapital (čime se osnažuje bilanca), te ostvariti pravo mogućnosti zaloga procjenjenog brenda kod banaka (umjesto nekretnina i pokretnina).
 • Radimo zaštitu žigova, patenata i industrijskog dizajna pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, te međunarodnu registraciju žigova i patenata s čime smanjujete mogućnost krađe i plagiranja. Ako dođe do krađe i/ili plagiranja, procjenjujemo i utvrđujemo vrijednost nastale štete.
 • Posredujemo u ostvarivanju autorskih i srodnih prava kroz razne savjetodavne i stručne usluge vještačenja.
 • Bilo koji oblik promocije na društvenim mrežama, web stranici, ili drugom obliku oglašavanja, sadrži brojni splet autorskih prava i prava intelektualnog vlasništva, kojeg mnogi dizajneri i oglašivačke agencije ne razumiju, te nesvjesno čine povredu vaših prava.

Angažman stalnih sudskih vještaka u području marketinga, autorskih i prava i prava intelektualnog vlasništva, neprocjenjiva je odluka za svaku tvrtku koja traži meritornu asistenciju i stručnost u tim područjima, te diverzificira rizik povreda koje mogu nastati. Iz tog razloga surađujemo s brojnim reklamnim agencijama i odvjetničkim uredima u cijeloj Europskoj Uniji, pružajući savjetodavne usluge za specifična pitanja I eventualne povrede u sve tri discipline.

Institut za Neuromarketing je Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu imenovan stalnim sudskim vještakom za vještačenja u području marketinga i intelektualnog vlasništva. Više. Izlistani smo na Sudačkoj mreži Ministarstva pravosuđa, a naši vještaci posjeduju bogato dvadesetpetogodišnje stručno iskustvo u obje navedene discipline.

NAŠE USLUGE

01

VJEŠTAČENJA U MARKETINGU

 • PROCJENA VRIJEDNOSTI BRENDA
 • TRŽIŠNI POLOŽAJ U ODNOSU NA KONKURENCIJU (monopol, duopol, oligopol)
 • MARKETING STRATEGIJE (korporacijske, poslovne, funkcionalne)
 • MARKETING PLANOVI
 • STRATEŠKI MARKETING
 • TRŽIŠNE KOMUNIKACIJE
 • ODNOSI S JAVNOŠĆU
 • VJEŠTAČENJA U CIJELOM MARKETING MIX-U 7P
  (proizvod, distribucija, cijena, promocija,ljudi, procesi, dokazi)
02

VJEŠTAČENJA U PODRUČJU INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

 • AUTORSKA PRAVA I SRODNA PRAVA
 • PATENTI
 • ŽIGOVI (verbalni, figurativni, pozicijski, zvučni, multimedijalni, hologramski)
 • INDUSTRIJSKI DIZAJN
 • ZAŠTITA I POVREDA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
 • AUDIOVIZUALNA DJELA

ZAŠTO NAS TREBATE ANGAŽIRATI?

 1. Otključajte konkurentske prednosti stjecanjem vrijednih uvida našim stručnim procjenama unutar cijelog marketinškog miksa i tržišne pozicije u odnosu na konkurente.
 2. Učinkovito izvršite strateške planove informiranošću o poslovnim strategijama, možebitnim povredama prilikom oglašavanja i načinu eksploatacije autorskih prava na internetu.
 3. Zaštitite svoju kreativnost i nama povjerite zaštitu žigova, patenata i industrijskog dizajna.
 4. Zaštitite se od krađe svih vrsta žigova, kršenja prava industrijskog dizajna i audiovizualnog piratstva.
 5. Saznajte kako materijalizirati i kapitalizirati vaše zaštićene umotvorine, kroz svakodnevno poslovanje.