EYE TRACKING

Što gledamo? Koliko vremena potrošimo gledajući neki proizvod/video/reklamu? Kako reagiramo na različite podražaje? Što nam nije zanimljivo? Što nam uopće nije zanimljivo? Mjerimo sve vrste oglašavanja, fotografija, videa, web stranica, i kompjuterskih igrica u realnom vremenu. Pomoću eye trackinga možemo dobiti veliki broj podataka o pažnji, ukupnoj percepciji, nevidljivosti (dijelovi koje vaši kupci ne vide).

Uistinu to je moguće jer postoji dijelovi u vašoj marketinškoj kampanji koje vaši kupci uopće neće registrirati, fokusiranosti i sl.

Mjerimo: pažnju, fiksaciju te ukupnu zainteresiranost na cijelom vizualu ili na posebnim dijelovima vizuala (od interesa klijenta), vršimo identifikaciju slabo zamijećenih dijelova do dijelova Vaše promotivne kampanje koje kupac uopće ne registrira. Dobivene analize stavljamo u korelaciju mogućih potencijalnih uzorka te nudimo rješenja za povećavanje što većeg dosega. Ako ste do sada imali neuspješne oglašivačke kampanje ili niste uspješno pozicionirali vaš brend, zamislite što sve možete učiniti s nama!

Institut za Neuromarketing

NAŠE USLUGE

NEUROBRENDING

Neurobrending nudi sinergiju svih pet osjetila kod potrošača. Pomoću neurobrendinga moguće je kvalitetno izgraditi empatiju između potrošača i vašeg brenda.

NEUROOGLAŠAVANJE

Znate li koja reklama je perceptivno najzamjećenija? Mjerimo: TV, video, radio, print i digitalno oglašavanje.

NEUROCIJENA

Primjenom raznih neuromarketinških metoda možemo precizno utvrditi da li kompanije “prodaju proizvode po cijeni koja ih usrećuje ili podsvjesno odbija”. (Griffiths, 2013).

NEURODIZAJN

Testiramo ambalaže proizvoda, brendove, grafički dizajn.

NEUROMARKETING TO GO

Vršimo razna neuromarketinška mjerenja na prodajnom mjestu.

SUDSKA VJEŠTAČENJA

“Institut za Neuromarketing” je Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu imenovan za vještačenja u području marketinga i intelektualnog vlasništva.

100
Neuromarketing
100
Znanost
100
Primjena u poslovanju
100
Sudska vještačenja u marketingu
i intelektualnom vlasništvu