O Institutu

Institut za Neuromarketing jedini je Institut u Republici Hrvatskoj specijaliziran za  znanstvena i razvojna istraživanja u području neuromarketinga i potrošačke neuroznanosti i to s nekoliko ciljeva: (1) pomoći kompanijama da primjenom neuroznanstvenih metoda i najnovijih tehnologija u neuromarketingu što bolje razumiju potrebe i želje svojih kupaca. Štoviše, svakodnevnom primjenom neuromarketinga u marketing mix-u (7P) na nesvjesnoj razini, saznat će te što kupci misle o vašem brendu, proizvodu, reklami, cijeni, dizajnu.

Osim neuromarketinških istraživanja, nudimo i konzultativne usluge, kako poboljšati Vaš brend, proizvod, reklamu, dizajn kao i postaviti prodajnu cijenu koja “usrećuje mozak”. Osim poslovne primjene, naš cilj je (2) na temelju dosadašnjih i budućih istraživanja u neuromarketingu, uspostaviti znanstvenu infrastrukturu od interesa za cjelokupni sustav znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja u području marketinga i neuromarketinga. (3) Primjenom diversificiranih neuroznanstvenih metoda u neuromarketingu, osmisliti i razviti nove modele u znanosti sljedeći primjere najbolje svjetske prakse. Zapošljavamo i kolaborativno surađujemo s diversificiranim portfeljem vodećih znanstvenika i međunarodnih stručnjaka u području: neuromarketinga, neuroznanosti, marketinga, ekonomije, psihologije i bioinženjeringa. Samim time možemo preuzeti vrlo zahtjevne marketinške projekte te promptno odgovoriti na sve tržišne izazove.

Institut za Neuromarketing član je prestižne međunarodne asocijacije Neuromarketing Science & Business Association (NMSBA) te primjenjuje njihov etički kodeks za primjenu neuroznanosti u poslovanju kao i kodeks ponašanja u istraživanju Europskog društva za ispitivanje mnijenja i tržišnih istraživanja (ESOMAR). Podliježemo Europskoj odredbi za zaštitu osobnih podataka (GDPR) te smo poduzeli sve mjere kako bi osigurali podatke naših korisnika.

Organizacija Instituta:

  • Upravno Vijeće
  • Ravnatelj

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove: donosi programe rada i razvoja Ustanove, nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, predlaže Osnivaču promjenu djelatnosti, daje Osnivaču i ravnatelju ustanove prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima te donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i Statutom. Upravno vijeće ima tri člana, od kojih predsjednika i dva člana. Članovi Upravnog vijeća imenuju se na mandatno razdoblje od dvije godine.

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Ustanovu te je odgovoran za zakonitost rada Instituta. Ravnatelj Instituta za neuromarketing imenuje se na mandatno razdoblje od četiri godine.

Specijalizirali smo se u

Institut za neuromarketing
Institut za Neuromarketing
PRIMJENI NEUROMARKETINGA
U POSLOVANJU
Institut za Neuromarketing
ZNANSTVENIM ISTRAŽIVANJIMA U NEUROMARKETINGU
Institut za Neuromarketing
SUDSKIM
VJEŠTAČENJENJIMA
Institut za Neuromarketing

ONLINE NEUROMARKETING

Mjerimo pažnju, kogniciju i emocije na nesvjesnoj razini pomoću Eye Trackinga i biometrijskih metoda (galvanska reakcija kože i otkucaji srca)

Institut za Neuromarketing

NEUROCIJENA

Pomoću EEG-a mjerimo koliku cijenu je kupac spreman platiti za vaš proizvod.

Institut za Neuromarketing

NEUROOGLAŠAVANJE

Mjerimo percepciju vaših print, digital, internet i TV oglasnih kampanja, kombiniranim neuromarketinškim metodama.

Institut za Neuromarketing

NEURODIZAJN

Uspješno testiramo ambalažu proizvoda, grafički dizajn, vizuale za društvene mreže i digitalni marketing.

Institut za Neuromarketing

NEUROMARKETING ON THE GO

Neuromarketinškim istraživanjem saznat će te koje je najbolje mjesto na kojem trebate izložiti svoj proizvod. To je mjesto koje privlači najveću pažnju.

Institut za Neuromarketing

SUDSKA VJEŠTAČENJA

“Institut za Neuromarketing” je Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu imenovan za vještačenja u području marketinga i intelektualnog vlasništva.

Što nas čini jedinstvenim? Naš rad, naša strast i naši znanstvenici.

Institut za Neuromarketing

Dr. Peter Steidl

Suradnik za neuroznanost

prof.dr.sc. Antonija Krtalić

Izv.prof.dr.sc. Antonija Krtalić

Suradnik za društvene znanosti

izv.prof.dr.sc. Ivan Matković

Član Upravnog Vijeća

Aljoša Šestanović__

Član Upravnog Vijeća

Institut za Neuromarketing

Dr. Peter Steidl

Suradnik za neuroznanost

prof.dr.sc. Antonija Krtalić

Izv.prof.dr.sc. Antonija Krtalić

Suradnik za društvene znanosti

izv.prof.dr.sc. Ivan Matković

Član Upravnog Vijeća

Aljoša Šestanović__

Član Upravnog Vijeća