POTPISANA BERLINSKA DEKLARACIJA O NEUROMARKETINŠKOM ISTRAŽIVANJU I OTVORENOM PRISTUPU PODATCIMA