RAVNATELJICA

Ravnateljica predstavlja i zastupa Institut, a za svoj je rad odgovorna Upravnom vijeću Instituta.

Ravnateljica obavlja sljedeće poslove:

 •  organizira, vodi rad i poslovanje Instituta;
 • podnosi prijedlog Statuta i općih akata Instituta;
 • provodi opće akte Instituta i donosi upute u svezi s tim;
 • izvršava Odluke Upravnog vijeća i poduzima mjere i izdaje upute za njihovo provođenje;
 • imenuje i razrješava zaposlenike s posebnim ovlastima;
 • odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenih u skladu sa zakonom;
 • odlučuje o pravima i obvezama iz radnog odnosa;
 • podnosi Upravnom vijeću izvješće o poslovanju Instituta,
 • poduzima sve potrebne aktivnosti za osiguravanje funkcioniranja Instituta;
 • organizira međunarodnu suradnju instituta;
 • prisustvuje sjednicama Upravnog vijeća;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju, ovim Statutom i drugim općim aktima Instituta.

 

Na sjednici održanoj 20. kolovoza 2019. godine, Upravno vijeće instituta za Neuromarketing i Intelektualno vlasništvo, Zagreb donijelo je odluku o imenovanju doc. dr. sc. Hedde Martine Šola  ravnateljicom Instituta za Neuromarketing i Intelektualno vlasništvo, Zagreb početno s danom 20. kolovoza 2019. godine, na vrijeme od četiri godine.

doc.dr.sc. Hedda Martina Šola, ravnateljica

Dr. Hedda Martina Šola

Doktorirala je iz područja neuromarketinga na sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju društvenih ekonomskih znanosti te stekla akademski naziv doktorice ekonomskih znanosti.

Magistrirala je na specijalističkom diplomskom studiju ekonomije te se školovala u Hrvatskoj, SAD-u (Cleveland State University, FIAS- Washington DC, Cambridge Wealth Management), Austriji (WIFI Institute for Economic Promotion) i Danskoj (University of Copenhagen, Copenhagen Business School) gdje je završila razne specijalizacije iz područja marketinga, neuromarketinga i potrošačke neuroznanosti.

Osvojila je nekolicinu međunarodnih priznanja i zahvala. Dobitnica je prestižne nagrade “Hrvatske utjecajne žene 2019” godine te zahvaljujući studentima Oxford Business Collega koji su je nominirali za najboljeg profesora, odabrana je u top finaliste prestižne nagrade Global Woman Corporate Award 2021.

2015. objavljena je u međunarodnoj enciklopediji „Hübners Who is Who in Croatia“kao jedna od vodećih marketinških stručnjakinja u RH.

Bilježi 25 godišnje radno iskustvo na strateškim marketinškim pozicijama kao Članica Uprave za marketing vodećih kompanija te glasnogovornice i voditeljice marketinga Agencije za promicanje izvoza i ulaganja, Vlade RH. Nakon dugogodišnjeg predavačkog iskustva u akademskoj zajednici, odlukom Senata sveučilišta Hercegovina, izabrana je u znanstveno nastavno zvanje docenta, područje: društvenih znanosti, znanstveno polje: ekonomija, znanstvena grana: marketing.

Aktivno surađuje na raznim projektima s vodećim marketinškim/neuromarketinškim kompanijama i sveučilištima u svijetu. Do danas je savjetovala više od 100 raznih kompanija i objavila preko 30 znanstvenih i stručnih radova. Također, objavila je i prvu knjigu o neuromarketingu u Hrvatskoj pod naslovom “Marketinška oružarnica” (2016) a u SAD-u pod naslovom “Neuromarketing Armoury” (2017). Ravnateljica je Instituta za Neuromarketing i Intelektualno vlasništvo i koordinator istraživanja pri Centre For Applied Research And Entrepreneurship (CARE), sveučilišta Oxford Business College, UK. Recenzent je prestižnog znanstvenog časopisa Frontiers in Neuroergonomics i izvanredni profesor na Swiss School of Business and Management u Švicarskoj.

 

Rado je angažirana je na raznim strateškim projektima sveučilišta, gradova i vodećih kompanija u svojstvu savjetnika za marketing, neuromarketing i potrošačku neuroznanost.

Stalna je sudska vještakinja za marketing i intelektualno vlasništvo na Županijskom sudu u Zagrebu.

Redoviti je gost na međunarodnim kongresima i konferencijama, gdje drži predavanja na dva strana jezika. Obrazovala se u Hrvatskoj, Europi i SAD-u. Aktivno govori i poznaje tri strana jezika: engleski, talijanski i ruski jezik. Članica je prestižnih akademskih i profesionalnih tijela u RH i inozemstvu.

Institut za Neuromarketing i Intelektualno vlasništvo dobitnik je nekolicine prestižnih nagrada : „Best Neurobranding & Neuromarketing Research Institution in 2023!“ (Acquistion International, Research & Development Awards, Global Media, London, UK); „Best Neuromarketing & Consumer Behaviour Research Institute- Croatia“ (European Enterprise Awards, 2022. EU Business News Magazine, UK); te nagradu „Most Innovative Organisation in Europe”, koju potpisuje „Corporate Live Wire, Innovation and Excellence Awards 2021“, UK. Više

ravnatelj@neuromarketinginstitut.com

 • orcid